You are here Office Bearers
The News

office bearer

E-mail Print PDF

WORKING PRESIDENT

 

Capt. Ranjeet Singh

I.N.A. (Punjab)

 

 

MEMBERS Of The PRESIDIUM

 

 

Dr B. Satyanarayana Reddy, (A.P.)

Ex-M.P. & Former Governor

Odisha, Uttar Pradesh & West Bengal

 

Col. Lakshmi Sehgal, I.N.A. (U.P.)

 

Shobha Kant Jha, (Bihar)

 

Mani Bhai Doshi, I.N.A. (Mumbai)

 

Narayan Rao Ganpat Rao Bhogaunker (Maharastra)

 

Avanti Lal Jain (M.P.)

 

S. Ibohal Singh, I.N.A. (Manipur)

 

Ramchandra Vikal, Ex-M.P. (U.P.)

 

 

VICE PRESIDENTS

 

 

Manu Bhai Patel, Ex-M.P. (Gujarat)

 

Hari Ram Arya ( Haryana)

 

Chain Singh Chain, (Punjab)

 

Laxmi Narayan Sharma “Utsahi”, (U.P.)

 

Raj Kishor Pd. Sharma, (Bihar)

 

Jagat Mohan, (U.P.)

 

 N. Shanmugam, (Tamilnadu) 

 

Shyam Kumar Azad ( M.P.)

GENERAL SECRETARIES

 

Capt. S.S.Yadav, I.N.A. (Delhi)

 

Prithvi Chand Kisku, (Jharkhand)

Ex-Chairman, Legislative Council of Bihar

Ex-M.P. & Ex-Minister (Bihar)

 

Subhadra Khosla (Delhi)

 

Inderjit Singh Bhatia, (Delhi)

 

Satya Nand Yajee, (Bihar)

 

Raghavendra Gumashta, (Chhattisgarh)

 

 

 

TREASURER

 

Mathura Dutt Joshi, (Delhi) 

 

 

SECRETARIES

 

J.S Anand, Ex-M.P. (Punjab)  

 

Anant Lal Jha, (Bihar)

 

Chandra Kant Kenkre, (Goa)

 

Ram Kishan Verma, (Uttrakhand)

 

G.A. Gani (Jammu & Kashmir)

 

V. Shastri Math Guru, (Karnataka)

 

Gouranga Sunder Mitra, (West Bengal)

 

D. P. Sharma (M.P.)

 

Jorawar Malbora (Rajasthan)

Joomlart